Fujoshi Gr Avatar

Fujoshi Gr

Đây là nhóm mới của Fujoshi Group do mình không đăng được truyện trên nhóm cũ nên mình tạo nhóm mới.

Địa chỉ nhóm:
Giới thiệu nhóm:
Một nhóm rất ư dễ thương chuyên về BL nhá
Ngày xuất hiện
19/10/2020
Cách thức liên hệ khác:
https://www.facebook.com/fujoshigr
Tìm thấy 6 projects

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +